WP Fakturownia

Wtyczka pozwala na szybką i prostą integrację Easy Digital Downloads z oprogramowaniem Fakturownia.pl.

Fakturownia.pl to serwis umożliwiający przede wszystkim szybkie i łatwe wystawianie i wysyłanie faktur, rachunków oraz paragonów. Podstawowa wersja Fakturowni dostępna jest bezpłatnie.

Wtyczka integrująca serwis Fakturownia.pl z WordPress pozwala na:

 • automatyczne wystawianie faktur, rachunków i paragonów na podstawie danych z Easy Digital Downloads (pobranych dla dowolnej bramki płatności, za pomocą EDD Invoice Data),
 • automatyczne wystawianie faktur, rachunków i paragonów na podstawie danych z Better Pay,
 • zdefiniowanie domyślnej stawki podatku VAT,
 • zdefiniowanie niezależnej stawki podatku VAT dla każdego z produktów,
 • automatyczne wysyłanie wystawionego dokumentu na adres email klienta.

Integracja możliwa jest dla pakietów Start i wyższych (wymagana obsługa API).

Instrukcja obsługi wtyczki:
– po zainstalowaniu i aktywowaniu wtyczki, należy wprowadzić klucz licencyjny oraz klucz API z Fakturownia.pl,
– w tym momencie wtyczka jest już gotowa do pracy i automatycznie przekazuje dane do wystawienia odpowiedniego dokumentu do portalu Fakturownia.pl.

1.6.2, 24.01.2019

 • poprawka dla faktur ze stawką zw,
 • poprawka integracji z Better Pay.

1.6, 27.06.2018

 • nowa wersja silnika wtyczki,
 • poprawki dla WooCommerce 3.x.

1.5.2.9, 31.01.2018

 • drobna poprawka zapisywania opcji aktualizacji danych produktu po stronie fakturowni.

1.5.2.8, 19.01.2018

 • drobna poprawka zapisywania wariantów w produktach WooCommerce.

1.5.2.7, 12.01.2018

 • wprowadzenie ulepszeń w kodzie wtyczki,
 • dodanie powiadomienia o nieudanej próbie wystawienia faktury,
 • dodanie zabezpieczenia przed pustym polem imienia lub nazwiska, które fakturownia odrzuca i nie wystawia dokumentu,
 • drobne poprawki dla integracji z WooCommerce.

1.5.1, 17.02.2017

 • drobne poprawienie zgodności z API fakturowni.

1.5, 01.02.2017

 • wysyłanie informacji firma / klient indywidualny dla każdego dokumentu.

1.4.9, 16.01.2017

 • obsługa sekwencyjnych numerów zamówień w EDD.

1.4.8, 08.01.2017

 • integracja z EDD Recurring Payments,
 • rozszerzone integracja z WooCommerce,
 • poprawka komunikatów o błędach w komunikacji.

1.4.7, 10.10.2016

 • zmiana daty wystawianego dokumentu na datę zaksięgowania transakcji zamiast daty złożenia zamówienia dla integracji z Better Pay.

1.4.6, 13.07.2016

 • dodanie możliwości zdefiniowania dodatkowej informacji dla każdego produktu (np. dla PKWiU),
 • zabezpieczenie przed wystawianiem faktur z pozycjami o wartości 0.

1.4.5, 07.06.2016

 • sposób płatności pobierany z nazwy bramki płatności.

1.4.4, 19.05.2016

 • poprawka nazw produktów bez wariantów,
 • poprawka dla cen produktów większych niż 999,99 zł.

1.4.3, 22.03.2016

 • poprawka integracji z EDD (cena pobierana z zamówienia zamiast z produktu, gdzie mogła się zmienić).

1.4.2, 08.02.2016

 • mocniejsze zabezpieczenie przed dwukrotnym wystawieniem tej samej faktury.

1.4.1, 22.01.2016

 • ukrycie karty WP Fakturownia dla użytkowników bez uprawnień administratora,
 • aktualizacja klasy odpowiedzialnej za autoaktualizacje.

1.4, 27.10.2015

 • dodano uwzględnianie dodatkowych opłat (np. koszt wysyłki),
 • dodano możliwość wyłączenia integracji z wybranym systemem płatności.

1.3.1, 10.09.2015

 • drobna zmiana w integracji z Better Pay.

1.3, 14.08.2015

 • dostosowanie do współpracy z EDD Invoice Data,
 • dodanie integracji z WooCommerce (wymagana wtyczka Woo Invoice Data).

1.1.9, 29.06.2015

 • dodanie mechanizmu wznawiającego działanie CRONa w razie potrzeby.

1.1.8, 19.06.2015

 • dodanie ponownego wysyłania danych do wystawienia faktury w przypadku napotkania problemu z połączeniem,
 • zmiana systemu logów na dokładniejsze.

1.1.7, 08.04.2015

 • poprawienie drobnego błędu.

1.1.6, 08.04.2015

 • zmiana daty wystawianego dokumentu na datę zaksięgowania transakcji zamiast daty złożenia zamówienia,
 • dodanie możliwości niezależnego wyboru, który dokument, po wystawieniu, ma być wysyłany do klienta (faktura, paragon),
 • dodanie notatki do szczegółów zamówienia w EDD o wystawieniu i wysłaniu dokumentu.

1.1.5, 25.03.2015

 • poprawienie obsługi autoaktualizacji.

1.1.4, 17.03.2015

 • kolejna poprawka związana z kodowaniem znaków.

1.1.3, 02.03.2015

 • poprawienie kodowania znaków w nazwach produktów i polach faktury.

1.1.2, 26.02.2015

 • dodanie funkcjonalności zabezpieczającej przed wystawianiem faktury z krzakami w nazwie produktu lub firmy,
 • poprawienie obliczania kwot przy włączonej obsłudze sztuk w EDD.

1.1.1, 10.02.2015

 • dodanie zabezpieczenia przed wystawianiem paragonów z kwotą 0.00.

1.1, 14.01.2015

 • zmiana typu dokumentu na fakturę zarówno dla płatników VAT jak i podmiotów zwolnionych z VAT (stawka zw.),
 • poprawienie obsługi zniżek,
 • dodanie obsługi paragonów w integracji z Better Pay,
 • inne drobne zmiany i poprawki.

1.0, 17.12.2014

 • Pierwsze wydanie.
WordPress 3.5
PHP 5.3
EDD 1.9

Produkt niedostępny

[elementor-template id="18339"]
Produkt niedostępny