Dokumentacja EDD Paid Content

Rozszerzenie EDD Paid Content do wtyczki Easy Digital Downloads jest bardzo proste w obsłudze. Po zainstalowaniu i aktywowaniu wtyczki, na każdej stronie edycji wpisu lub strony pojawia się dodatkowa sekcja EDD Paid Content. Sekcja ta pozwala zdefiniować jakie produkty muszą wykupić użytkownicy, aby mieć dostęp do edytowanej strony. Możliwe jest również zdefiniowanie przekierowania, dla użytkowników, którzy takiego dostępu nie posiadają.

Zabezpieczone w ten sposób treści nie będą zupełnie widoczne dla niezalogowanych użytkowników (po wejściu na zabezpieczoną stronę, zostaną oni przekierowani na stronę logowania WordPress).

Ustawienia EDD Paid Content pod wpisem.

Ustawienia EDD Paid Content pod wpisem.

EDD Paid Content przydziela dostęp do danej strony lub wpisu każdemu użytkownikowi, który wykupił choć jeden z wybranych przez Ciebie i ustawionych produktów. Możliwe jest również ustawienie, aby dostęp był przyznany klientom, którzy kupili cokolwiek w Twoim sklepie (przydatne np. aby przydzielić klientom dostęp do strony, gdzie jest formularz kontaktowy pozwalający otrzymać wsparcie posprzedażowe).

Od wersji 1.3 wtyczka umożliwia również określenie czasu dostępu do treści (po jego upływie treść ponownie zostanie zablokowana i wymagany będzie ponowny zakup).

Ustawienie czasu dostępu do wykupionej treści na stronie konfiguracji produktu EDD.

Ustawienie czasu dostępu do wykupionej treści na stronie konfiguracji produktu EDD.

Shortcode

[edd_paid_contenet]

Wtyczka umożliwia również zabezpieczenie wybranego fragmentu treści stosując shortcode:

[edd_paid_content id="#"]Ukryta zawartość![/edd_paid_contenet]

gdzie # to id produktu cyfrowego, którego zakup spowoduje wyświetlenie ukrytej zawartości. Możliwe jest również zastosowanie argumentu mode=”inv”, który odwróci działanie shortcode tzn. wyświetli ukrytą zawartość, tylko klientom, którzy nie wykupili danego produktu cyfrowego (można więc wyświetlić np. komunikat zachęcający do zakupu, który zniknie już po zakupie). W jednym wpisie, czy na jednej stronie można stosować dowolną liczbę shortcode.

Możliwe jest również podanie id kilku produktów:

[edd_paid_content id="802,1091"]Ukryta zawartość![/edd_paid_contenet]

oraz konkretnej opcji cenowej produktów (po id produktu należy podać nazwę opcji cenowej):

[edd_paid_content id="802:Cena 1"]Ukryta zawartość![/edd_paid_contenet]

[edd_pc_show_access]

Shortcode [edd_pc_show_access] pozwala wyświetlić czas dostępu do wykupionej treści.

Dostępne atrybuty:

  • id (opcjonalny) – ID postu, dla którego wyświetlony zostanie czas dostępu (domyślnie ID postu, który jest wyświetlany),
  • download (opcjonalny) – ID produktu cyfrowego, dla którego wyświetlony zostanie czas dostępu,
  • nolimit (opcjonalny) – tekst, który zostanie wyświetlony, gdy dostęp jest nieograniczony czasowo (domyślnie Dostęp bez limitu.),
  • accessto (opcjonalny) – tekst, który zostanie wyświetlony, gdy dostęp jest ograniczony do danej daty (domyślnie Dostęp do: %s %s., gdzie podstawione zostaną godzina i data),
  • noaccess (opcjonalny) – tekst, który zostanie wyświetlony, gdy nie ma dostępu (domyślnie Brak dostępu.).

Ograniczenia

  • ustawienia czasu dostępu nie dotyczą shortcode [edd_paid_content],
  • czas dostępu się przy kolejnych zakupach użytkownika, sumuje się tylko dla tego samego produktu (mogą to być jednak różne warianty – nie ma więc problemu by wprowadzić różne warianty czasowe),
  • czas opóźnienia dostępu liczy się dla każdego z produktów niezależnie.

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany.

*